Ontstaan

Het Toon Hermans Huis Arnhem is een initiatief van een aantal ex-prinsen van carnavalsvereniging de On-Ganse. Zij raakten zeer geïnspireerd na een bezoek aan het Toon Hermans Huis in Sittard en vroegen zich af of dit ook in Arnhem mogelijk zou zijn.

Visie en Missie

Visie
De visie van Toon Hermans Huis Arnhem is dat zij een bijdrage wil leveren aan de fysieke en psychische gezondheid en de kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

Missie
Als missie is omschreven dat kanker gezien kan worden als een crisis in een mensenleven.

Organisatie

Wie binnenstapt in het Toon Hermans Huis Arnhem maakt als eerste kennis met één van onze gastvrouwen. Ons team bestaat uit opgeleide vrijwilligers die zich met hart en ziel voor onze gasten inzetten.

Onafhankelijke stichting
Achter de schermen is er een actief en betrokken bestuur.

Financiële verantwoording

Hier zijn jaarrekeningen en begrotingen te downloaden.

Vertrouwenspersoon

Voor het Toon Hermans Huis Arnhem is een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is Annette de Boer, zij is neutraal en onafhankelijk en gaat integer met je klachten of problemen om.

Vacature(s)

Het huis kan natuurlijk niets zonder vrijwilligers, kijk snel naar onze vacature(s).