Het inloophuis voor iedereen
in Arnhem en omgeving die met kanker
te maken heeft of heeft gehad

Word Donateur

Over Ons

Waarom een inloophuis zoals het Toon Hermans Huis Arnhem?

Eén op de drie Nederlanders krijgt ooit kanker. Gelukkig overleven steeds meer mensen de ziekte. Samen met hun naasten ondervinden zij dagelijks hoezeer kanker ingrijpt in hun leven, op allerlei gebieden en vaak over lange tijd.

In het ziekenhuis doen artsen en verpleegkundigen hun best om hun patiënten zo goed mogelijk te begeleiden. Maar eenmaal thuis valt die professionele begeleiding grotendeels weg, terwijl juist dan de gevolgen voelbaar worden. Bent u onder behandeling voor kanker, en heeft u behoefte aan aandacht en ondersteuning buiten de ziekenhuissfeer? Bent u weer thuis en loopt u tegen allerlei problemen aan? Blijkt terugkeer naar uw werk niet meer mogelijk? Bent u afhankelijk van hulp of bang dat u in een sociaal isolement raakt? Of bent u partner, kind, broer, vriendin, nabestaande of mantelzorger van een kankerpatiënt? In al deze situaties kunt u  behoefte aan ondersteuning hebben.

Het Toon Hermans Huis Arnhem vervult de behoefte aan een laagdrempelige, vrij toegankelijke ‘haven’ voor (ex-)kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. Een plek waar zij terecht kunnen met al hun emoties, zorgen en vragen. Ondersteund door geschoolde vrijwilligers kunnen ze er zelf, in hun eigen tempo en op hun eigen manier, de draad van hun leven weer oppakken.

Naast gesprekken en gezelschap kunt in het THHA terecht voor activiteiten, informatie en voorlichting. Zie de agenda voor een overzicht van onze activiteiten.

Inloophuizen als het THHA hebben daarmee een belangrijke eigen rol binnen het bestaande netwerk van zorg rondom kanker. Naast ziekenhuizen en professionele hulpverleners zoals psychologen en maatschappelijk werkers. In Nederland zijn er 15 Toon Hermans Huizen. In totaal zijn er ca. 85 inloophuizen voor mensen die geraakt zijn door kanker. Op www.ipso.nl vindt u een overzicht.