Samenwerking THHA en Oncologisch Centrum Ziekenhuis Rijnstate

Vanaf de oprichting van het Toon Hermans Huis Arnhem bestaan er nauwe banden met het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Het ziekenhuis levert de formele oncologische zorg, door deskundige professionals, vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Het Toon Hermans Huis Arnhem levert de informele oncologische zorg waarbij vooral de psychosociale kant van de ziekte in beeld komt. Deze zorg wordt geleverd door deskundige en geschoolde vrijwilligers, is gratis en wordt niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.

Onze vrijwilligers op de afdeling

Het is mooi te merken dat profit en non-profit samen komen en werken aan het optimaliseren en ondersteunen van de oncologische zorg voor de patiënten en onze gasten. Op de afdeling Oncologie kom je onze deskundige vrijwilligers tegen en weten – vaak uit eigen ervaring – wat de impact van kanker is. Zij zijn laagdrempelig benaderbaar en patiënten vinden de vrijwilligers op doordeweekse dagen voor een luisterend oor, voor vragen of problemen en psychosociale ondersteuning.

De vrijwilligers zijn herkenbaar aan hun badge met naam en logo van het Toon Hermans Huis Arnhem erop. Ze zijn getraind om aan te voelen of iemand interesse heeft in een gesprek. Patiënten en naasten zijn welkom op elk voor hen gewenst moment. De vrijwilligers geven geen medische informatie.

Reactiverend Verplegen

De samenwerking tussen THHA en het Oncologisch Centrum van het ziekenhuis Rijnstate heeft in 2021 een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met managers, afdelingshoofden, zorgpersoneel, vrijwilligers, coördinatoren en patiënten om de zorgvraag en behoefte in kaart te brengen vanuit de visie op Reactiverend Verplegen.

De transitie naar Reactiverend Verplegen, de nieuwe manier van werken op het Oncologisch Centrum biedt veel kansen voor de vrijwilligers van het THHA. Zij zijn van harte welkom op het Oncologisch Centrum, de dagbehandeling en de Re-integratieafdeling. Ondersteuning en begeleiding naar een aanvullend takenpakket van de gastvrouwen van THHA heeft in nauw overleg met alle betrokkenen plaatsgevonden.

Zowel het Toon Hermans Huis Arnhem als het Ziekenhuis Rijnstate zien de meerwaarde van deze manier van werken. Elkaar aanvullen, versterken en verbinden en direct werken aan de zichtbaarheid van ons inloophuis. Alleen maar voordelen dus :-)