Het inloophuis voor iedereen
in Arnhem en omgeving die met kanker
te maken heeft of heeft gehad

Word Donateur

Vertrouwenspersoon

Voor het Toon Hermans Huis Arnhem is een Vertrouwenspersoon aangesteld, die in geval van een ongeregeldheid kan helpen om de problemen op te lossen. Deze Vertrouwenspersoon is neutraal en onafhankelijk van de beide besturen, want het is belangrijk dat er integer met klachten of problemen wordt omgegaan.

Een bezoeker, vrijwilliger, bestuurslid of medewerker zal in geval van een ongeregeldheid eerst trachten bij de coördinator of het bestuur van het THHA deze ongeregeldheid te melden en zodoende intern op te (laten) lossen. Alleen als een situatie niet intern opgelost kan worden of lijkt te kunnen worden, zal de coördinator en/of het bestuur de betrokkene in contact brengen met de vertrouwenspersoon of kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

De Vertrouwenspersoon is mevr. Mr. A.E. de Boer-Kuiper, zij is o.a. familie mediator en arbeidsmediator bij Mediation Het Vertrouwen in Wageningen (06-53661010).

Contactgegevens vertrouwenspersoon:

Mevr. Mr. A.E. de Boer-Kuiper

Familie mediator en arbeidsmediator, Wageningen

Telefoon: 06 – 53 66 10 10

Email:  info@mediationhetvertrouwen.nl

Website:  www.mediationhetvertrouwen.nl