Het inloophuis voor iedereen
in Arnhem en omgeving die met kanker
te maken heeft of heeft gehad

Word Donateur

Sponsoren

Het Toon Hermans Huis Arnhem is op zoek naar bedrijven die ons werk structureel willen steunen. Op dit moment zijn er grote veranderingen en bezuinigingen gaande in de zorg, waardoor  onze activiteiten onder druk komen te staan. Ook is er voor incidentele en structurele projecten extra geld nodig. Bijvoorbeeld  voor het inhuren van een gespecialiseerde professional, voor het organiseren van activiteiten voor mensen, die te maken hebben met kanker, voor het geven van trainingen aan vrijwilligers, voor het uitdragen van het belang van psychosociale hulp bij kanker, maar ook als werkkapitaal van de Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Arnhem en voor de organisatie van fondsenwervende activiteiten.

Sponsoren kan op vele manieren. Heeft u ideeën en mogelijkheden? Neem dan contact op via info@thharnhem.nl of via 026 – 21 33 196.

Wat krijgt u ervoor terug?

  • Uw foto en logo komen, indien gewenst, op deze website, eventueel met uw eigen verhaal.
  • Via de LinkedIn groep Vrienden van het THHA komt u in contact met andere zakelijke partners
  • Uw gift is volledig aftrekbaar.
  • U ontvangt vier keer per jaar de nieuwsbrief.
  • U ontvangt uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten en activiteiten.

 

 

Er zijn regelmatig bedrijven (en soms ook particulieren) die ons goederen of diensten schenken in natura. Het spreekt voor zich dat wij daar enorm blij mee zijn, want hiermee kunnen wij onze bedrijfskosten laag houden, waardoor er meer geld ten goede komt aan hulp en begeleiding van onze gasten.