Visie
De visie van Toon Hermans Huis Arnhem is dat zij een bijdrage wil leveren aan de fysieke en psychische gezondheid en de kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

Missie
Als missie is omschreven dat kanker gezien kan worden als een crisis in een mensenleven. Het heeft gevolgen op alle levensgebieden. Toon Hermans Huis Arnhem stelt zich tot doel mensen te helpen bij het omgaan met deze crisis en richt zich daarbij vooral op de psychische en sociale aspecten ervan. Wij leveren geen professionele zorg, maar begeleiding bij het verwerken van de ziekte, het leren leven met eventuele beperkingen en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Gastvrije en informele omgeving
Toon Hermans Huis Arnhem is een organisatie met opgeleide vrijwilligers onder een deskundige leiding. Het huis is vrij toegankelijk voor iedereen uit Arnhem en omgeving die met kanker te maken heeft of heeft gehad. Men hoeft niet (meer) onder behandeling te zijn. Ook een afspraak of verwijzing is niet nodig. Wij willen in ons huis een warme, gastvrije, informele omgeving creëren, waarin onze persoonlijke aandacht voor onze bezoekers centraal staat!

Wij werken hierbij nauw samen met andere behandelaars en instellingen in de (para)medische zorg en professionele psychosociale zorg. Voorbeelden hiervan zijn huisartsen, ARTI, oncologiecentrum Rijnstate.