Voor het Toon Hermans Huis Arnhem is een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is Annette de Boer, zij is neutraal en onafhankelijk en gaat integer met je klachten of problemen om.

Contactgegevens vertrouwenspersoon:

Mevr. Mr. A.E. de Boer

Arbeid – Registermediator MfN

Telefoon: 06 – 53 66 10 10

Email:  info@mediationhetvertrouwen.nl

Website:  www.mediationhetvertrouwen.nl