Het voordeel van een notariële schenking is, dat deze volledig aftrekbaar is van je jaarinkomen zonder dat dit is gebonden aan een minimum- of maximumbedrag. Voorwaarde is dat je voor tenminste vijf jaar een vast bedrag per jaar aan het Toon Hermans Huis Arnhem schenkt, maar dat hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het mag ook in termijnen worden betaald, bijvoorbeeld via een maandelijkse machtiging.

Voor het Toon Hermans Huis is deze vorm van ondersteuning ook aantrekkelijk, omdat wij je bijdrage structureel kunnen inzetten. De kosten van een dergelijke donatie zijn relatief laag, dus uw schenking komt maximaal ten goede aan ons werk. Een periodieke schenking wordt vastgelegd in een notariële akte.

Wil je meer weten over dit onderwerp bekijk dan de volgende website Schenken en Nalaten. Daarin lees je over de onderwerpen schenken, nalaten, de notaris en de tarieven en vrijstellingen voor schenkings- en successierecht.