Het inloophuis voor iedereen
in Arnhem en omgeving die met kanker
te maken heeft of heeft gehad

Word Donateur

Notariële schenking

Het voordeel van een notariële schenking is, dat deze volledig aftrekbaar is van uw jaarinkomen zonder dat dit is gebonden aan een minimum- of maximumbedrag. Voorwaarde is dat u voor tenminste vijf jaar een vast bedrag per jaar aan het Toon Hermans Huis Arnhem schenkt, maar dat hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het mag ook in termijnen worden betaald, bijvoorbeeld via een maandelijkse machtiging.

Voor het Toon Hermans Huis is deze vorm van ondersteuning ook aantrekkelijk, omdat wij uw bijdrage structureel kunnen inzetten. De kosten van een dergelijke donatie zijn relatief laag, dus uw schenking komt maximaal ten goede aan ons werk. Een periodieke schenking wordt vastgelegd in een notariële akte.

Wilt u meer weten over dit onderwerp bekijk dan de volgende website Schenken en Nalaten. Daarin leest u over de onderwerpen schenken, nalaten, de notaris en de tarieven en vrijstellingen voor schenkings- en successierecht.

Fonds op naam
Dit is een bijzondere manier van steun aan een goed doel. Bij een Fonds op Naam stort u ten behoeve van het goede doel geld in een speciaal fonds. U omschrijft zelf het doel, bijvoorbeeld het werk van het THHA, dat uit dit fonds moet worden gefinancierd. Een fonds op naam kunt u zowel bij leven oprichten, als bij testament na overlijden. Voor beide vormen gelden bijzondere belastingvoordelen, waarover wij u graag nader informeren. Vaak wordt een Fonds op Naam opgericht ter herinnering aan iemand, die u zeer dierbaar is of was en waarvan u de naam wilt verbinden aan een bepaald doel of project van het THHA.. U kunt vanaf € 25.000 een Fonds op Naam oprichten.