Nadenken over je testament is een gevoelig onderwerp. Want nadenken over je testament is nadenken over de dood. Maar ook over het leven. Want juist met je nalatenschap kun je iets doen voor het leven van anderen. Door (een deel van) je nalatenschap te bestemmen voor een maatschappelijk doel wat je na aan het hart ligt, kun je een verschil maken in het leven van anderen – misschien wel de meest betekenisvolle gift uit  je leven.

Wil je mensen die leven met kanker en hun naasten of nabestaanden in hun verwerkingsproces steunen, dan kan je het Toon Hermans Huis Arnhem in je testament opnemen via een erfstelling of een legaat.

Een erfstelling houdt in dat de gehele erfenis, of een gedeelte ervan, ten goede komt aan het goede doel. Het betekent dat eerst alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) afgelost moeten worden, waarna de rest van de nalatenschap wordt verdeeld over de in het testament genoemde erfgenamen (waarvan het Toon Hermans Huis Arnhem er dan één kan zijn). Over dat bedrag hoeven geen successierechten te worden betaald.

Een legaat is een omschreven deel van een erfenis. Daarbij kan het gaan om een geldbedrag, maar ook om roerende of onroerende goederen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Omdat het Toon Hermans Huis Arnhem als ANBI is aangemerkt, is geen successiebelasting verschuldigd.

Over uw nalatenschap vindt u meer informatie op de website www.notaris.nl