Het inloophuis voor iedereen
in Arnhem en omgeving die met kanker
te maken heeft of heeft gehad

Word Donateur

Nalatenschap

Uw testament is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Want nadenken over uw testament is nadenken over de dood. Maar ook over het leven. Want juist met uw nalatenschap kunt u iets doen voor het leven van anderen. Door (een deel van) uw nalatenschap te bestemmen voor een maatschappelijk doel wat u na aan het hart ligt, kunt u een verschil maken in het leven van anderen – misschien wel de meest betekenisvolle gift uit uw leven.

Wilt u mensen met kanker en hun naasten of nabestaanden in hun verwerkingsproces steunen, dan kunt u het Toon Hermans Huis Arnhem in uw testament opnemen via een erfstelling of een legaat.

Een erfstelling houdt in dat de gehele erfenis, of een gedeelte ervan, ten goede komt aan het goede doel. Het betekent dat eerst alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) afgelost moeten worden, waarna de rest van de nalatenschap wordt verdeeld over de in het testament genoemde erfgenamen (waarvan het Toon Hermans Huis Arnhem er dan één kan zijn). Over dat bedrag hoeven geen successierechten te worden betaald.

Een legaat is een omschreven deel van een erfenis. Daarbij kan het gaan om een geldbedrag, maar ook om roerende of onroerende goederen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Omdat het Toon Hermans Huis Arnhem als ANBI is aangemerkt, is geen successiebelasting verschuldigd.

Over uw nalatenschap vindt u meer informatie op de website www.notaris.nl