Samen in actie!

Wil je in de toekomst een actie of evenement organiseren en de koppeling maken met een maatschappelijk doel? Heel fijn, we denken en helpen graag mee!

Er worden regelmatig acties en evenementen georganiseerd om het werk van het Toon Hermans Huis Arnhem financieel te ondersteunen. Sportclubs, scholen of particuliere initiatieven, zoals het vieren van je verjaardag dragen op een leuke en zinvolle wijze bij aan de continuïteit van ons huis. Daar zijn wij heel dankbaar voor!

Wij kunnen samen sparren omtrent mogelijke ideeën om de actie tot een groot succes te maken. Wij kunnen je actie helpen vorm te geven door voorlichtings- en promotiemateriaal ter beschikking te stellen. En als je het op prijs stelt, kunnen we tijdens het event een bijdrage leveren in de vorm van een presentatie of een dankwoord, genoeg mogelijkheden.

Wilt je een actie of evenement met of voor ons organiseren? Laat het ons weten!

Neem contact op via info@thharnhem.nl of via 026-2133196